Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT và THPT Chuyên Phan Bội Châu năm học 2022-2023

Ngày 27/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT Chuyên Phan Bội Châu năm học 2022 - 2023

Đối với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023:

1. Hình thức thi

- Môn Toán và Ngữ văn: Thi theo hình thức tự luận

- Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp): Thi theo hình thức trắc nghiệm (gồm 50 câu, thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm).

2. Thời gian làm bài

- Môn Toán và Ngữ văn: 120 phút/môn thi.

- Môn Ngoại ngữ: 60 phút.

3. Thang điểm

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Nếu sử dụng thang điểm khác thì kết quả điểm thi đổi sang thang điểm 10.

4. Mức độ yêu cầu và phân bố điểm

Đề thi yêu cầu có đủ bốn mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Tỉ lệ các mức độ như sau:

- Nhận biết và thông hiểu: 50% - 60% tổng số điểm.

- Vận dụng và vận dụng cao: 40% - 50% tổng số điểm.

5. Nội dung đề thi

a, Thuộc phạm vi nội dung Chương trình Trung học cơ sở, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó:

* Đối với môn Toán, Ngữ văn: 

- Đối với chương trình lớp 9 không thi nội dung được hướng dẫn: Tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021.

- Đối với chương trình lớp 8 không thi nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh học; Khuyến khích học sinh làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020.

- Đối với chương trình lớp 6, lớp 7 không thi nội dung được hướng dẫn: Không dạy/thực hiện/làm…; Khuyến khích tự học (đọc/làm/thực hiện…)” theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020.

(Riêng môn Ngữ văn, ngoài những yêu cầu trên, không thi nội dung chương trình địa phương và văn học nước ngoài, kiểu bài nghị luận ý kiến về văn học).

* Đối với môn Ngoại ngữ:

- Không thi nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Không làm; Đọc thêm theo Công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học THPT.

- Đối với chương trình lớp 9 không thi nội dung được hướng dẫn: Tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021.

- Đối với chương trình lớp 8 không thi nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh học; Khuyến khích học sinh làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020.

- Đối với chương trình lớp 6, lớp 7 không thi nội dung được hướng dẫn: Không dạy/thực hiện/làm…; Khuyến khích tự học (đọc/làm/thực hiện…)” theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020.

b, Đề thi phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, tính giáo dục, phân hóa được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

Về quy định cụ thể các môn thi và Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu xem Tại đây


Nguồn:BCH Chi bộ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết