Đóng lại
Cuộc đời hoạt động cách mạng anh dũng, vẻ vang của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm ...
Trường THPT Hà Huy Tập tiếp tục tổ chức ôn thi tốt nghiệp thi THPT năm học 2020-2021 bằng hình thức thi trực tuyến các môn thi trắc nghiệm dành cho ...
Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2020, ...