Đóng lại
Năm học 2021-2022, trường THPT Hà Huy Tập tuyển thẳng 1 lớp tiếng Anh (42 học sinh) dành cho học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS ...
Cuộc đời hoạt động cách mạng anh dũng, vẻ vang của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm ...
Năm học 2021-2022 trường THPT Hà Huy Tập tuyển sinh 15 lớp 10 với chỉ tiêu 630 học sinh (tăng thêm 1 lớp so với năm học trước), trong đó có 1 lớp ...
Năm học 2021-2022 trường THPT Hà Huy Tập tuyển sinh 15 lớp 10 với chỉ tiêu 630 học sinh (tăng thêm 1 lớp so với năm học trước), trong đó có 1 lớp ...
Trường THPT Hà Huy Tập tiếp tục tổ chức ôn thi tốt nghiệp thi THPT năm học 2020-2021 bằng hình thức thi trực tuyến các môn thi trắc nghiệm dành cho ...