Đóng lại
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1620/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An 19/08/2020
CV-TB-KH Văn bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 15/02/2020
1834/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2019-2020 04/10/2019
1735/SGD&ĐT-GDCN-GDTX Hướng dẫn hoạt động sáng kiến kinh nghiệm 2019-2020 19/09/2019
1698/SGD&ĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn kỳ thi chọn HSG tỉnh, chọn ĐT thi HSGQG, năm học 2019-2020 12/09/2019
905/QĐ-SGD&ĐT Quyết định phê duyệt Kế hoạch KĐCLGD và trường chuẩn quốc gia năm học 2019-2020 11/09/2019
1656/SGD&ĐT-GDCN-GDTX Hướng dẫn nhiệm vụ BDTX CBQL&GV năm học 2019-2020 09/09/2019
1616/KH-SGD&ĐT Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG cấp tỉnh THPT năm 2019 06/09/2019
873/QĐ-SGD&ĐT Quyết định ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XIX năm 2020 06/09/2019
993/CT-BGDĐT Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường phòng, chống bạo lực học đường 12/04/2019
06/2019/TT-BGDĐT Thông tư của Bộ GD&ĐT về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục 12/04/2019
2284/SGDDT-TCCB V/v bồi dưỡng CBQL năm 2017-2018 03/11/2017