Đóng lại
Tháng 12 về mang theo biết bao cảm xúc cho mỗi người. Có chút lo lắng của mùa thi cuối kì, có chút bâng khuâng của ngày Giáng sinh đang đến, có chút ...
Cuộc đời hoạt động cách mạng anh dũng, vẻ vang của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm ...
Thống kê thành tích thi đua của trường THPT Hà Huy Tập - thành phố Vinh, Nghệ An.
Lễ Tri Ân và Trưởng Thành Khóa 39 - Trường THPT Hà Huy Tập -TP Vinh - Nghệ An