Đóng lại
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Quỳnh Mai
Tổ trưởng, Giáo viên môn GDCD Lê Thị Quỳnh Mai
Giới tính Nữ
Điện thoại 0975777777
Email quynhmai@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thành tích

Giáo viên giỏi cấp Tỉnh

Có Sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành

Đạt Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh

Nhân sự khác