Đóng lại
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
   01658594992
  • Email:
   hienhuy68@gmail.com
 • Hồ Đức Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0986070001
  • Email:
   honam12b@yahoo.com