Đóng lại
Thông tin chi tiết:
Trần Nghĩa Công
Họ và tên Trần Nghĩa Công
Giới tính Nam
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Điện thoại 0913054727
Email congtn@nghean.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Nhân sự khác