Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2020)

 

Thực hiện Hướng dẫn số 73/HD-BTGTU ngày 06/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Công văn số 633/SGDĐT-CTTT ngày 20/04/2020 của Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An về việc Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), trường THPT Hà Huy Tập tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng quê hương, đất nước hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên CNXH.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học tập quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện việc giảng dạy, học tập trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, để vừa ôn tập củng cố kiến thức, vừa thực hiện chương trình, với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, thực hiện hiệu quả lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Dù khó khăn đến đâu cũng phải  tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”; góp phần thực hiện nhiệm vụ năm học và thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội điểm toàn quốc về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015- 2020.

2. Yêu cầu

Đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường, thể hiện sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo trong điều kiện hiện nay.

3. Nội dung và hình thức tổ chức

a) Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau:

- Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế;

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Nghệ An, nhân dân cả nước và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Khẳng định sự trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh phản bác những thông tin luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

 - Tuyên truyền nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong việc thực hiện kế hoạch số 196-KH/TU ngày 13/6/2019 về tổ chức hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020;

- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân nói chung và của ngành giáo dục nói riêng; các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở. 

b) Hình thức tổ chức:

- Hình thức tổ chức: Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid-19. Có thể lựa chọn các hình thức như:

+ Viết bài đăng trên trang thông tin điện tử, trên hệ thống trực tuyến, các nhóm Fangage, Facebook, zalo…của đơn vị, gửi bài đăng tập san “Giáo dục Nghệ An” và trang thông tin điện tử của ngành;

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm; nêu gương “Người lính Cụ Hồ”, điển hình tiên tiến, lao động sáng tạo;

+ Kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng các cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”, và các cuộc thi do Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức …

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền trên Website trường và bảng LED:

+ Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890- 19/5/2020)!

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!

+ Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

4. Thời gian tổ chức

- Thời gian bắt đầu từ ngày 09/05/2020 đến ngày 25/05/2020;

5. Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách chính: đồng chí Trần Nghĩa Công - Phó Hiệu trưởng

- BCH Công đoàn: Xây dựng các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ giáo viên đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.

-  BCH Đoàn trường: Phát động tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên học sinh bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và kế hoạch của Đoàn cấp trên

- Viết bài tuyên truyền: đồng chí Bùi Thị Thi Thơ và nhóm Ngữ văn.

- Xây dựng chương trình ngoại khoá theo chủ đề: đồng chí Nguyễn Thị Huyền Nga và nhóm Lịch sử.

 

          Trên đây là kế hoạch  tổ chức Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các tổ chức đoàn thể và các tập thể lớp nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Công đoàn, Đoàn trường;

- GVCN và tập thể lớp;

- Lưu: VP                

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Nghĩa Công

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Minh Lương

 

 


Nguồn:BGH Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan