Đóng lại
Sáng ngày 24/1/2021, Ban chấp hành Đoàn trường THPT Hà Huy Tập đã tổ chức khai mạc giải bóng đá nam học sinh năm 2021 chào mừng kỷ niệm 90 năm thành ...
Thực hiện chương trình Trường giúp trường của Sở Giáo dục và đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An, chương trình Mùa đông ấm của Đoàn trường, ...