Đóng lại
Dạy học trực tuyến theo TKB số 2; tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022; Đại hội đại biểu Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học ...
Dạy và học trực tuyến theo TKB số 1; Hội nghị viên chức cấp tổ; Đại hội mẫu và Đại hội các Chi đoàn; họp phụ huynh các lớp đầu năm học; Tiếp tục Cuộc ...
Nhằm cổ vũ tinh thần học tập cũng như tạo sân chơi để tạo sự gắn kết giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh nhà trường, Đoàn trường THPT Hà Huy Tập đã ...
Tiếp tục dạy và học trực tuyến theo TKB số 1; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Tiếp tục Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và ...
Đảm bảo nề nếp dạy và học trực tuyến; điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bình chọn cuộc thi ảnh "Góc học Online ...
Đảm bảo nề nếp dạy học trực tuyến; triển khai Cuộc thi ảnh trực tuyến "Góc học online ấn tượng"; Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và ...
Cuộc thi ảnh online “Góc học online ấn tượng” được tổ chức với mục đích tạo ra sự gắn kết và cổ vũ tinh thần “Tạm dừng đến trường, không dừng việc ...