Đóng lại
Nhà trường công bố kết quả thi thử THPT QG trực tuyến tháng 4 (lần thứ 4) năm học 2019-2020 ngày thi 21-22-23/4/2020.Đợt thi này trường có 488 học ...
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác đã triển khai các chương trình ôn luyện kiến thức và giảng bài trên ...
Nhà trường công bố kết quả thi thử THPT QG trực tuyến tháng 3 (lần thứ 3) năm học 2019-2020 ngày thi 13-14/03/2020.Đợt thi này trường có 479 học sinh ...