Đóng lại
Sáng ngày 24/1/2021, Ban chấp hành Đoàn trường THPT Hà Huy Tập đã tổ chức khai mạc giải bóng đá nam học sinh năm 2021 chào mừng kỷ niệm 90 năm thành ...
Thực hiện chủ trương nâng cao kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh THPT, năm học 2020-2021 trường THPT Hà ...
Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2020, ...