Đóng lại
Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhân ngày "Toàn dân hiến máu tình ...
Chiều ngày 22/4/2020, đại diện Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên trường THPT Hà Huy Tập, Thành phố Vinh đã đến UBMTTQ Việt Nam Thành phố ...
Thực hiện công văn số 273/SGD&ĐT-VP về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau khi học sinh nghỉ học toàn diện để phòng ...