Đóng lại
Thông báo số 1 Hội thi GVDG tỉnh cấp THPT năm 2019

Thông báo số 1 Hội thi GVDG tỉnh cấp THPT năm 2019

Thông báo số 1 của Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp THPT năm 2019Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-SGD&ĐT thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp THPT năm 2019.