Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra, rà soát và bổ sung hồ sơ công chức năm học 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, nhà trường bố trí cán bộ giáo viên toàn trường kiểm tra, rà soát và bổ sung hồ sơ công chức của mình. Kế hoạch thực hiện như sau:

1) Cá nhân tự kiểm tra hồ sơ của mình

                 + Thời gian: từ 14h30 chiều thứ 4 (17/6/2020) 

                 + Địa điểm, Giám hiệu phụ trách:

                                            - Tổ Toán-Tin: Phòng học lớp 11T3, thầy Hoàng Minh Lương phụ trách

                                            - Tổ Khoa học tự nhiên: Phòng học lớp 11T2, thầy Trần Cao Cường phụ trách

                                            - Tổ Khoa học xã hội: Phòng học lớp 11T1, thầy Trần Nghĩa Công phụ trách

                                            - Tổ Văn-Ngoại ngữ: Phòng học lớp 11T4, cô Lê Thị Kiều Nga phụ trách

               + Nhiệm vụ: Rà soát và bổ sung các loại hồ sơ trong Hồ sơ công chức của cá nhân lưu tại trường (theo mẫu Biên bản tự rà soát kèm theo ở đây)
                              Lập biên bản tự rà soát, nạp lại đồng chí Giám hiệu phụ trách; bổ sung các loại hồ sơ còn thiếu trước ngày thứ 7 (20/06/2020)

2) Nghiên cứu và sưu tầm minh chứng cho hồ sơ cá nhân cuối năm học 2019-2020: ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN

       + Nghiên cứu kỹ nội dung thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT;

       + Chú ý các minh chứng của các tiêu chí trong các tiêu chuẩn được quy định ở công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Xem và tải về tại đây

       + Tải về các văn bản sau: Xem và tải về tại đây
                  (1) BIỂU MẪU 01: PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
                  (2) BIỂU MẪU 02: PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN
                  (3) BIỂU MẪU 03: 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN


Nguồn:BCH Chi bộ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan