Đóng lại
Ngày 16/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 428/SGD&ĐT-TCCB về việc mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên cho giáo viên, sau ...
Nhà trường công bố kết quả thi thử THPT QG trực tuyến tháng 4 (lần thứ 4) năm học 2019-2020 ngày thi 21-22-23/4/2020.Đợt thi này trường có 488 học ...
Để giúp các nhà trường và phụ huynh học sinh thực hiện tốt hơn trong việc phòng chống dịch Covid-19, chiều 23/4, Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An đã ...