Đóng lại
Ngày 16/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 428/SGD&ĐT-TCCB về việc mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên cho giáo viên, sau ...
Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2020, ...
Nhà trường công bố kết quả thi thử THPT QG trực tuyến tháng 4 (lần thứ 4) năm học 2019-2020 ngày thi 21-22-23/4/2020.Đợt thi này trường có 488 học ...