Đóng lại
Năm học 2022-2023 là năm thứ 2 trường THPT Hà Huy Tập tuyển thẳng 1 lớp tiếng Anh (42 học sinh) dành cho học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học ...
Học sinh có nguyện vọng phúc khảo điểm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 nạp đơn từ ngày 20/6/2022 đến 11h00 ngày 22/6/2022.
Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Trường THPT Hà Huy Tập tuyển sinh 15 lớp 10 với chỉ tiêu 630 học ...
Ngày 27/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT Chuyên Phan Bội Châu năm học 2022 - 2023
Từ năm học 2022- 2023, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 với lớp 3, lớp 7 và lớp 10, trong đó chương trình lớp 10 ...