Đóng lại
Kế hoạch Tham gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2019-2020

Kế hoạch Tham gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2019-2020

 Thực hiện Công văn số 172/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2019-2020 dành cho giáo viên và học sinh, trường THPT Hà Huy Tập xây dựng kế hoạch triển khai như sau: