Đóng lại
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
24/2021/NĐ-CP Nghị định 24/2021/NĐ-CP Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập 23/03/2021
31/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An 13/12/2020
26/2020/TT-BGDĐT Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh trung học 26/08/2020
2445/QĐ-UBND Quyết định 2445/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 về việc phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” 23/07/2020
84/2020/NĐ-CP Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 2019 17/07/2020
CV-TB-KH Văn bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 15/02/2020
1834/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2019-2020 04/10/2019
1735/SGD&ĐT-GDCN-GDTX Hướng dẫn hoạt động sáng kiến kinh nghiệm 2019-2020 19/09/2019
1698/SGD&ĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn kỳ thi chọn HSG tỉnh, chọn ĐT thi HSGQG, năm học 2019-2020 12/09/2019
905/QĐ-SGD&ĐT Quyết định phê duyệt Kế hoạch KĐCLGD và trường chuẩn quốc gia năm học 2019-2020 11/09/2019
1656/SGD&ĐT-GDCN-GDTX Hướng dẫn nhiệm vụ BDTX CBQL&GV năm học 2019-2020 09/09/2019
1616/KH-SGD&ĐT Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG cấp tỉnh THPT năm 2019 06/09/2019