Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm học 2019 - 2020 - HK 1-Ma trận đề kiểm tra một tiết lớp 10- Môn Địa lí

XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ

 

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

VẬN DỤNG CAO

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

TL

TNKQ

TL

Vũ Trụ. Các hệ quả chuyển động của Trái Đất

Biết được  khái quát Vũ Trụ, hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

Số câu: 5

Số đm: 1,25

Tỉ lệ: 12,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấu trúc Trái Đất . Thạch quyển

Nêu khái niệm nội lực, ngoại lực, nguyên nhân

 

Số câu: 2

Số đm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

 

 

So sánh được sự khác nhau giữa nội lực và ngoại lực

 

Số câu: 3

Số đm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%

 

 

 

 

 

Khí quyển

Nêu được những nhân tố ảnh hưởng tới lượng mưa,sự phân bố khí áp

 

 

 

Số câu:2

Số đm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân tích được những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và phân bố mưa trên Trái đất.

 

Số câu:3

Số đm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%

Phân tích được những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và phân bố mưa trên Trái đất

 

Số câu: 1

Số đm: 1,0

Tỉ lệ:  10%

 

 

 

 

 

 

Các loại gió chính

Nêu được đặc điểmcơ bản của các loại gió. Nguyên nhân hình thành gió mùa

 

 

Số câu:3

Số đm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%

 

Phân tích được nguồn gốc; phạm vi hoạt động, tính chất của các loại gió nguyên nhân hình thành gió mùa,liên hệ hoạt động các loại gió ở Việt Nam

Số câu:2

Số đm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

 

Vẽ được biểu đồ thích hợp từ bảng số liệu đã cho

Số câu:1

Số đm: 2,0

Tỉ lệ: 20%

 

 

Nhận xét và giải thích bảng số liệu và biểu đồ

 

Số câu:1

Số đm: 2,0

Tỉ lệ: 20%

 

Tổng số

Số điểm: 3,0

Số điểm: 3,0

Số điểm: 2,0

Số điểm: 2,0


Nguồn:Nhóm Địa lí Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan