Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm học 2019-2020 - Khung chương trình và cấu trúc đề thi học sinh giỏi trường GDCD 10

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THPT Hà Huy Tập Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

 

- Căn cứ vào văn bản sở GD&ĐT Nghệ An về ban hành cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh lớp 11, năm học 2019-2020.

- Căn cứ vào kế hoạch thi HSG khối 10 của trường THPT Hà Huy Tập năm học 2019-2020.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ KHXH năm học 2019-2020

Nhóm GDCD sẽ thống nhất khung chương trình và cấu trúc đề thi HSG trường khối 10 như sau:

I. Những quy định chung:

1. Hình thức đề thi: Tự luận.

2. Nội dụng thi: Thuộc phạm vi chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT môn GDCD do

bộ GD&ĐT ban hành, tập trung ở chương trình lớp 10. Các nội dụng được hướng dẫn“không dạy”theo công văn số 5842/BGD-ĐT ngày01/9/2011của Bộ Giáo dục và đào tạo không sử dụng để ra đề thi.

3. Thời gian làm bài: 150 phút.

4. Thang điểm: 20,0 điểm.

5. Mức độ yêu cầu và phân bố điểm:

- Đề thi yêu cầu có đủ 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu,vận dụng và vận dụng cao.

- Phân bố điểm cho các mức độ trong đề thi như sau:

+ Nhận biết và thông hiểu: 40- 60% tổng số điểm.

+ Vận dụng và vận dụng cao: 40- 60% tông số điểm.

II. Quy định cụ thể

1. Phạm vi nội dung đề thi:

- Chương trình học kỳ I lớp 10:

Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.

Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.

Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

- Các vấn đề xã hội.

2. Cấu trúc đề thi: 4 câu.

- Chương trình lớp 10: 3 câu, tổng điểm: 15,0điểm (75%) trong đó

+ Phần nhận biết, thông hiểu: 8,0- 11,0 điểm.

+ Phần vận dụng thấp và vận dụng cao: 4,0-7,0 điểm

- Hiểu biết, quan điểm cá nhân về các vấn đề xã hội : 1 câu, tổng điểm: 5 điểm

Lưu ý: Trên đây là căn cư để biên soan đề thi chọn học sinh giỏi trường lớp 10 năm học 2019-2020.

Nhóm trưởng

 

Lê Thị Quỳnh Mai


Tác giả: Lê Thị Quỳnh Mai
Nguồn:Nhóm GDCD Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan