Đóng lại
Thursday, 27/02/2020 RSS
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm học 2019 - 2020; Đề cương ôn tập HK1; Môn Sinh học 11

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP             ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

                                                      (NĂM HỌC 2019-2020; MÔN SINH HOC 11)

 

 

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở  thực vật (Quang hợp, hô hấp)

- Xác định được nơi phân bố sắc tố QH trong lục lạp.

- Xác định được sản phẩm trực tiếp để tổng hợp thành glucôzơ  chu trình Canvin.                  

- Xác định đặc điểm  hình thái của lá giúp hấp thụ nhiều tia sáng.

- Xác định được sản phẩm của pha sáng và nguyên liệu đi vào pha tối.

- Xác định rõ sự liên quan giữa qúa trình hô hấp với nhân tố nhiệt độ của môi trường.

- Xác định mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường ngoài.

II.Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

- Trình bày được KN tiêu hóa ở ĐV, quá trình tiêu hóa cỏ trong dạ dày 4 ngăn ở trâu, bò.

  - Trình bày KN hô hấp ở động vật.

  - Nêu được các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí.

- Xác định được nguyên nhân ống tiêu hoá của động vật ăn thực vật dài hơn của động vật ăn thịt.

- Xác định được bộ phận biến đổi sinh học thức ăn trong hệ  tiêu hóa của thỏ.

- Xác định đúng đối tượng có hệ tuần hoàn hở.

- Xác định được giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá thức ăn.

- Xác định đúng vai trò của tim và hệ mạch trong hoạt động của hệ tuần hoàn.

- Hiểu rõ đặc điểm của hệ tuần hoàn kín.

- Xác định được hoạt động, trạng thái cơ thể người có thể tăng hoặc giảm huyết áp.

- Xác định được chất dinh dưỡng được tiêu hóa hóa học ở khoang miệng/dạ dày.

- Xác định được sự thay đổi nhịp tim và thân nhiệt/ huyết áp và thân nhiệt ngay sau khi vận động.

-Giải thích cơ chế dòng nước chảy một chiều và gần như liên tục từ miệng qua mang trong hô hấp ở cá xương.

- Xác định số phát biểu đúng/sai về hoạt động của tim và hệ mạch.

III. Cảm ứng ở thực vật, động vật

- Xác định được dạng cảm ứng tương ứng với ứng động, hướng động.

- Phán đoán kết quả thí nghiệm phản ứng sinh trưởng của rễ/thân cây với trọng lực.

- Xác định các nguyên nhân gây hướng sáng của ngọn cây.

-Cơ chế liên quan đến ứng động không sinh trưởng/không sinh trưởng.

IV. Cảm ứng ở thực vật, động vật

- Mô tả sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có/có bao miêlin.

- Trình bày được KN xinap.

- Mô tả cấu tạo xinap hóa học.

- Mô tả quá trình truyền tin qua xinap.

- Xác định được đối tượng có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, dạng ống.

- Đặc điểm phản ứng của động vật có hệ thần kinh dạng ống.

- Đặc điểm phản ứng của động vật có hệ thần kinh dạng ống.

- Xác định số phát biểu đúng/sai về cảm ứng ở động vật.

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thị An
Nguồn: Nhóm Sinh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết