Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm học 2021 - 2022. ma trận đề kiểm tra cuối kì II. Môn Địa lí 11

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: ĐỊA LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 

Số CH

Thời gian

(phút)

Số CH

 

Thời gian

(phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

TN

TL

1

A. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

A.1. Trung Quốc

8

6

4

5

1

5

 

 

12

1

11

3

A.2. Đông Nam Á

8

6

4

5

12

11

3

2

B. KĨ NĂNG

B.1. Nhận xét bảng số liệu và biểu đồ

 

 

2

2,5

1

8

2

 

2,5

1,5

B.2. Vẽ và phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê

 

 

2

2,5

1 (A,B*)

5

2

1

20,5

2,5

Tổng

 

16

12

12

15

1

10

1

8

28

2

 

10

Tỉ lệ %

 

40

30

20

10

70

30

45

100

Tỉ lệ chung

 

70

30

100

 

 

Lưu ý:

- Các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm; số điểm cho câu tự luận được quy định rõ trong đáp án và hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

- Các câu hỏi tự luận ở mức độ vận dụng gồm ý a và chọn một trong số các ý B*.

- Những câu hỏi gộp cho nhiều nội dung kiến thức thì chỉ được lựa chọn một trong các nội dung kiến thức đó.

 

 

 

 

 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

 

TT

Nội dung kiến thức/kĩ năng

Đơn vị kiến thức/kĩ năng

Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 

A. ĐỊA LÍ KHU VỰC
VÀ QUỐC GIA

 

A.1. TRUNG QUỐC

Nhận biết:

- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Trung Quốc.

- Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.

- Trình bày được đặc điểm dân cư và xã hội Trung Quốc.

- Ghi nhớ một số địa danh.

Thông hiểu:

- Phân tích được những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.

- Phân tích được đặc điểm phát triển kinh tế, một số ngành kinh tế chủ chốt và vị thế của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới.

- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.

Vận dụng:

- Phân tích được quan hệ đa dạng giữa Trung Quốc và Việt Nam.

- Giải thích được sự phân bố của kinh tế Trung Quốc; sự tập trung các đặc khu kinh tế tại vùng duyên hải.

Vận dụng cao:

- Phân tích được nguyên nhân phát triển kinh tế.

8

4

B*

1**

 

 

A.2. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Nhận biết:

- Biết được vị trí địa lí khu vực Đông Nam Á.

- Biết được phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.

- Trình bày được đặc điểm dân cư và xã hội.

- Trình bày được một số đặc điểm kinh tế.

- Ghi nhớ một số địa danh

Thông hiểu:

- Phân tích được những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.

- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.

- Hiểu được mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN); cơ chế hoạt động, một số hợp tác cụ thể trong kinh tế, văn hoá của các nước thành viên.

Vận dụng:

- Phân tích được sự hợp tác đa dạng của Việt Nam với các nước trong Hiệp hội.

Vận dụng cao:

- Giải thích được một số đặc điểm kinh tế.

8

4

B*

1**

2

B. KĨ NĂNG

B.1. Nhận xét bảng số liệu và biểu đồ

Thông hiểu:

- Nhận xét bảng số liệu.

- Nhận xét biểu đồ.

 

4

 

 

B.2. Vẽ và phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê

Vận dụng:

- Vẽ và phân tích biểu đồ; phân tích số liệu thống kê.

 

 

1 (A,B*)

 

Tổng

 

16

12

1

1

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức

 

40

30

20

10

Tỉ lệ chung

 

70

30

Lưu ý:

- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).

- Các câu hỏi tự luận ở mức độ vận dụng gồm ý a và chọn một trong số các ý b* thuộc các đơn vị kiến thức A.1, A.2 hoặc kĩ năng.

- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở mức độ vận dụng cao thuộc một trong các đơn vị kiến thức A.1, A...


Tác giả: Phạm Thị Hằng
Nguồn:Nhóm Địa lí Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết