Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021

Tiết 29.30 (lớp12 D); Tiết 22.23 (lớp 12 A,T)        

                                                          BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

CHỦ ĐỀ: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

  A. Mục tiêu cần đạt

  1. Kiến thức:
  •  Hoàn thiện kiến thức kỹ năng về dạng bài làm nghị luận văn học về một bài thơ/đoạn thơ.
  • Kiểm tra mức độ hiểu biết của học sinh về thơ kháng chiến chống Pháp

2. Kĩ năng:  Hiểu yêu cầu cách thức vận dụng tổng hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận về thơ

     ­      Biết vận dụng  kĩ năng phân tích, bình luận để viết bài văn nghị luận về thơ.

- Thái độ:  Có ý thức tích lũy kiến thức, rèn luyện kĩ năng đọc- viết nhiều để phục vụ cho học tập và cuộc sống.

-> Năng lực hướng tới:

+ Năng lực thu thập, lựa chọn và xử lí  thông tin liên quan đến văn bản để tạo lập văn bản

+ Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong văn bản.

+ Năng lực đọc – hiểu thơ hiện đại Việt Nam theo đặc điểm thể loại.

+ Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của văn bản.

+ Năng lực xây dựng cấu trúc bài văn nghị luận về thơ

            + Năng lực tạo lập văn bản

 

B. Hình thức tổ chức

-  Hình thức tổ chức: Kiểm tra trên giấy tại lớp

- Thời gian: 90 phút

C. Khung ma trận:

 

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 

I. Đọc hiểu

Văn bản

(ngữ liệu ngoài sgk, khoảng 50- 300 chữ.)

­ Nhận biết những thông tin chính của đoạn trích (phương thức biểu đạt, thể loại, tóm tắt nội dung văn bản…).

­  Nhận biết thông tin được thể hiện, phản ánh trực tiếp trong văn bản

- Hiểu ý nghĩa  của từ ngữ,  sự việc, chi tiết tiêu biểu trong đoạn trích.

- Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ

Viết đoạn văn ngắn trình bày quan điểm về một vấn đề tư tưởng, hiện tượng đời sống rút ra từ văn bản đọc hiểu.

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

         1

1,0

10%

1

1,0

10%

1

1,0

10%

 

3

3

30%

II. Làm văn

- Nghị luận về bài thơ/đoạn thơ trong các văn bản:

 1. Tây Tiến

 ( Quang Dũng)

2.Việt Bắc (Tố Hữu)

 

 

 

- Xác định đúng kiểu bài : nghị luận văn học (Nghị luận về thơ kháng chiến)

-  Xác định đúng vấn đề cần nghị luận.

 

 

 

-Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, hệ thống ý rõ ràng.

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng  từ, đặt câu

 

 

 

- Đảm bảo cấu trúc ba phần       

- Vận dụng những kiến thức đã học về để phân tích, cảm nhận về các phương diện nội dung và nghệ thuật của tác phẩm; đoạn thơ.. 

Làm nổi bật cái riêng trong ngôn ngữ, giọng điệu/ miêu tả...

Bài viết sáng tạo, có những kiến giải riêng sâu sắc, thuyết phục; diễn đạt hấp dẫn, thuyết phục.

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

 

2

20%

 

2

20%

 

2

20%

 

1

10%

    1

7

70%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

 

3,0

30%

 

3,0

30%

 

3,0

30%

 

1

10%

4

10,0

100%


Tập tin đính kèm
Tác giả: Bùi Thị Thi Thơ
Nguồn:Tổ Ngữ văn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan