Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN 11 NĂM HỌC 2020-2021

Tiết 36.37 (lớp D)- 34.35 (lớp A,T)        BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

 

CHỦ ĐỀ: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

A. Mục tiêu cần đạt

  1. Về kiến thức
  •  Hoàn thiện kiến thức kỹ năng về dạng bài nghị luận văn học về một tác phẩm đã học.
  • Kiểm tra mức độ hiểu biết của học sinh về chủ đề Thơ Nôm Đường luật.
  1. Về kĩ năng

     ­      Biết vận dụng tích hợp kiến thức đã học và vốn sống cá nhân để làm bài văn nghị luận, trong đó đặc biệt chú ý sử dụng thao tác lập luận phân tích.

      3. Về thái độ

Có ý thức tích lũy kiến thức, rèn luyện kĩ năng đọc- viết nhiều để phục vụ cho học tập và cuộc sống

Năng lực hướng tới

  • Năng lực cảm thụ tác phẩm văn học.
  • Năng lực thu thập, lựa chọn và xử lý tư liệu để tạo lập văn bản.
  • Năng lực xây dựng cấu trúc dàn ý cho bài văn nghị luận
  • Năng lực tạo lập văn bản.
  • Năng lực giải quyết vấn đề.

B. Hình thức tổ chức

-  Hình thức tổ chức: Kiểm tra trên giấy tại lớp

- Thời gian: 90 phút

C. Khung ma trận:

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 

I. Đọc hiểu

Văn bản

(ngữ liệu ngoài sgk, khoảng 50- 300 chữ.)

­ Nhận biết những thông tin chính của đoạn trích (phương thức biểu đạt, thể loại, tóm tắt nội dung văn bản…).

­ - Nhận biết thông tin được thể hiện, phản ánh trực tiếp trong văn bản

- Hiểu ý nghĩa  của từ ngữ,  sự việc, chi tiết tiêu biểu trong đoạn trích.

- Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ

Viết đoạn văn ngắn trình bày quan điểm về một vấn đề tư tưởng, hiện tượng đời sống.

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

         1

1,0

10%

1

1,0

10%

1

1,0

10%

 

3

3

30%

II. Làm văn

- Nghị luận về thơ (chọn một trong ba văn bản)

 1. Tự tình II – Hồ Xuân Hương

2.Câu cá mùa thu- Nguyễn Khuyến

3.Thương vợ - Trần Tế Xương

 

 

- Xác định đúng kiểu bài : nghị luận văn học( Nghị luận về thơ trung đại)

-  Xác định đúng vấn đề cần nghị luận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, hệ thống ý rõ ràng.

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng  từ, đặt câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đảm bảo cấu trúc ba phần       

- Vận dụng những kiến thức đã học về để phân tích, cảm nhận về các phương diện nội dung và nghệ thuật của tác phẩm; đoạn thơ,   phân tích, cảm nhận về tâm trạng / hành động / vẻ đẹp…của nhân vật trữ tình;

Làm nổi bật cái riêng trong giọng điệu/ miêu tả. …

Bài viết sáng tạo, có những kiến giải riêng sâu sắc, thuyết phục; diễn đạt hấp dẫn, thuyết phục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

 

2

20%

 

2

20%

 

2

20%

 

1

10%

    1

7

70%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

 

3,0

30%

 

3,0

30%

 

3,0

30%

 

1

10%

4

10,0

100%

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Bùi Thị Thi Thơ
Nguồn:Tổ Ngữ văn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan