Đóng lại
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống pháo nổ; tuyên truyền thực hiện ATGT; tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong dịp trước, trong và sau ...
Thực hiện thời khóa biểu học kỳ II; đảm bảo nề nếp, an ninh trường học, an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống pháo và các đồ chơi nguy hiểm; ...
Đảm bảo nề nếp dạy và học; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo công tác dạy học; hoàn thành ...
Đảm bảo nề nếp dạy và học; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra cuối kỳ các môn chung theo lịch;...
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; tiêm vaccin mũi 2 cho học sinh toàn trường; tham dự Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học; Hội nghị Tổng ...
Chào mừng Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; Chào mừng Kỷ niệm 46 năm ngày thành lập ...
Dạy và học theo thời khóa biểu số 4; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo công tác dạy và học; tăng ...