Đóng lại
Dạy học trực tuyến theo TKB số 2; tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022; Đại hội đại biểu Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học ...
Dạy và học trực tuyến theo TKB số 1; Hội nghị viên chức cấp tổ; Đại hội mẫu và Đại hội các Chi đoàn; họp phụ huynh các lớp đầu năm học; Tiếp tục Cuộc ...
Tiếp tục dạy và học trực tuyến theo TKB số 1; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Tiếp tục Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và ...
Đảm bảo nề nếp dạy và học trực tuyến; điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bình chọn cuộc thi ảnh "Góc học Online ...
Đảm bảo nề nếp dạy học trực tuyến; triển khai Cuộc thi ảnh trực tuyến "Góc học online ấn tượng"; Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và ...
Dạy và học trực tuyến theo thời khóa biểu số 1; ổn định công tác tổ chức các lớp đầu năm học; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị các ...
Chào mừng Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lớp 12 ôn ...