Đóng lại
Bức thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng của con trai

Bức thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng của con trai

Bức thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (12.2.1809 – 15.4.1865) gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Bức thư được viết ra từ gần 200 năm trước, lại là ở nước Mỹ nhưng đến nay bức thư vẫn giữ nguyên tính “thời sự” và gợi nhiều suy nghĩ cho chúng ta.