Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An về việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ giáo viên và học sinh pháp luật về An toàn giao thông, trường THPT Hà Huy Tập tiến hành nhiều hình thức phổ biến tới cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường, trong đó có ...