Đóng lại
Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10. Để giúp giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình ...
Vào chiều ngày 21/05/2022, Nhóm Vật lý trường THPT Hà Huy Tập tổ chức hoạt động trải nghiệm tham quan Trạm điện Hưng Đông cho các bạn học sinh khối ...
Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thực hiện dạy học phù hợp kì thi đánh giá năng lực, thúc đẩy phong trào nghiên ...
Từ ngày 25 đến ngày 27/3 Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ...
Trường THPT Hà Huy Tập tổ chức Khảo sát chất lượng kết hợp thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh khối 12 (đợt 2) bằng hình thức trực tuyến theo Kế ...