Đóng lại
 • Cao Thanh Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIệu trưởng
  • Điện thoại:
   0916838511
  • Email:
   baothanh911@gmail.com
 • Lê Thị Kiều Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0913055206
  • Email:
   kieungahht@gmail.com
 • Trần Nghĩa Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0913054727
  • Email:
   congtn@nghean.edu.vn
 • Trần Cao Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915051338
  • Email:
   thpthahuytap@gmail.com